Prof.dr sc
KOSTADIN PUSARA, O.M.


"Poverenje u samog sebe je prva tajna uspeha" -  Emerson
Diploma medjunarodnog viziting profesora dodeljena Prof. dr sc Kostadinu Pusari 1996. godine na skupu Medjunarodnih univerziteta u Rumuniji.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao Diplomu o Doktoratu drustveno-ekonomskih nauka 1984.
Copyright © 2011.  Prof. dr sc Kostadin Pusara
Oktobra 2008. godine Prof.dr sc Kostadin Pusara primio je zvanje Profesor Emeritus od univerziteta "Braca Karic" iz Beograda, za ostvarene rezultate u naucnom radu i ostvaren naucni doprinos,
stecene medjunarodne reputacije i razvoj medjunarodne saradnje, narocite zasluge u procesu unapredjenja nastave, kao i za postignute rezultate u obezbedjivanju nastavno-naucnog podmlatka.
MEDJUNARODNA PRIZNANJA


U toku je osnivanje Evropskog univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija u Trebinju. Pocetak rada poslediplomskih studija ce biti u ovoj skolskoj godini, a akademskih studija i doktorskih studija u skolskoj 2013/2014 godini. Prof. dr sc Kostadin Pusara je imenovan za Prorektora za finansije i razvoj.

2-3.5.2011. IV Simpozijum o lobiranju u Drustvu lobista u Zagrebu.

18.3.2011.Dodeljena Zahvalnica na promociji prve generacije studenata Univerziteta u Trebinju za doprinos u razvoju Univerziteta.

Avgusta 2010 Prof.dr.sc Kostadin Pusara prisustvovao je Svetskom forumu Univerziteta Kembridz kao ambasador Republike Srbije. Ovaj veoma ekskluzivni poziv je poslat od strane Americkog biografskog instituta (USA) i Medjunarodnog biografskog centra (UK). Na forumu se vodila otvorena debata izmedju najvecih intelektualaca sveta oko novih naucnih saznanja, razmene profesionalnih ideja i razmene vaznih naucnih otkrica.

Izabran za predsednika Drustva lobista Republike Crne Gore 2010. godine.

Poseduje karton naucnog radnika od 2003. godine u Ministarstvu za nauku Republike Srbije.

Od 1981. godine je clan Naucnog drustva ekonomista Srbije i Crne Gore.